Det kjøres nybegynner/sikkerhetskurs i Kongsberg hallen Torsdag 25.10.2018 og Torsdag 29.11.2018 Kl.19.30.

Kurset koster Kr. 500,-

Bindende påmelding sendes på mail til: daniel.brynhildsvold@gmail.com

VELKOMMEN! smiley