Det blir nybegynner/sikkerhetskurs på Meheia skytesenter,25m pistolbanen Lørdag 12.05.18 , kl.13.00 , Kurset koster kr.500,- Kursavgift kan betales til knr. 2291.17.64265 (ta med kvittering på betaling), eller betales kontant på kurset. Påmelding sendes på mail: Daniel.brynhildsvold@gmail.com ,

Dette kurset er obligatorisk om man vil begynne med pistolskyting.