Årsmøte i Kongsberg pistolklubb holdes på Røde kors huset, 07.03.2018

Agenda: Ordinære årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hendene innen 21.02.1018.

Enkel bevertning.

Vel Møtt!

-Styret-